IWR-Pressedienst.de

Pressemitteilungen der Energiewirtschaft seit 1999

fotolia 73444491 1280 256

Press Release

Herausgeber: CPC Finland Oy

CPC Finland levererar finsk vindkraft till Googles datacenter i Fredrikshamn, Finland

Helsingfors (renewablepress) - CPC Finland har undertecknat ett långvarigt elleveransavtal med teknologiföretaget Google. I ett nyhetsbrev berättar Google att företaget vill försäkra sig om att även i fortsättningen använda förnybar energi inom sina verksamhetsområden. Google förbinder sig hundraprocentigt till att använda förnybar energi genom att använda lokala elleverantörer i sina datacenter. Googles datacenter har funnits i Fredrikshamn, Finland sedan 2009. De vindkraftverk som Google kommer att nyttja drivs av CPC Finland och byggs i Storå vindpark i Södra Österbotten i Finland. Byggnadsarbetena inleddes i juli 2018 och planen är att kraftverken tas i bruk hösten 2019.

CPC Finlands vd Erik Trast berättar att man inom bolaget är väldigt nöjda med det nya samarbetet. ”Det elleveransavtal vi slutit med Google visar på ett angenämt erkännande av CPC Finlands kunnande, men det är också ett förtroende riktat till hela den finländska branschen inom förnybar energi. Det är anmärkningsvärt att ett bolag av Googles dignitet förbinder sig till förnybar energi och hållbar utveckling och det visar riktningen också för andra industribranscher.”

Det är första gången Google investerar i finländsk vindkraft. Bolaget meddelar att de har gjort elleveransavtal som omfattar tre nya vindkraftsparker, vars totala effekt är 190 megawatt. Google har idag 14 olika elleveransavtal med förnybar energi inom Europa. Dessa producerar totalt 900 megawatt vind- och solenergi. De nya investeringarna höjer kapaciteten för Googles förnybara energi till 3,4 gigawatt. Målet med vindkraftsamarbetet för Google är, förutom att förbinda sig till en hållbar utveckling, också att öka kostnadseffektiviteten.

CPC Finlands Erik Trast anser att Googles övergång till vindenergi i Finland är en bra och förnuftig lösning med tanke på framtiden. ”I Finland har vi väldigt goda vindförhållanden. Vindkraften fyller också kraven på kostnadseffektivitet – på många håll är den redan det mest förmånliga el-alternativet tillgängligt i Finland just nu”, berättar Trast. Enligt Erik Trast är det inte bara ekonomiska fördelar med vindkraften, även det snabba ibruktagandet är en god konkurrensfaktor. ”Med hjälp av vindkraft kan vi producera stora mängder energi med en verkligt snabb byggtidtabell.”


För mera information:

Erik Trast, vd, tel. +49 173 288 9012, e-post: etrast@cpc-germania.com


Helsingfors, 14.09.2018Sprache:

Online-Pressemappe - alle Pressemitteilungen der CPC Finland Oy | RSS-Feed abonnieren


Pressebilder nur für die redaktionelle Verwendung
Hinweis: Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Emittent / Herausgeber der Meldung »CPC Finland Oy« verantwortlich.
Daten werden geladen...
Daten werden geladen...